Zdeňka Baumheierová

Konstelační semináře

Tematické konstelační semináře slouží k hlubší, systematické práci na sobě. Konstelace na dané téma nám přináší nejen pochopení příčin problému a obnovení toku lásky v našem rodinném systému, ale navíc za účasti v jiných konstelacích získáváme další porozumění a uvědomování si souvislostí v našich životech…

TERMÍNY

Sobota 19.10.2019 – Partnerství  –  Pozor změna  – místo konání – adresa Pod Děvínem 30, Praha 5
Partnerstvím můžeme rozumět  vztah dvou lidí, kteří spolu žijí, řeší každodenní radosti, starosti, péči o děti, sexualitu, vzájemnou podporu, zkrátka vše, co patří do společného žití. Partnerstvím ale také  můžeme myslet spolupráci lidí v zaměstnání, ve společné firmě , při sportu apod… Jak se přesvědčíte, ve všech těchto sférách se opět promítají naše rodinné vzorce.

Sobota 23.11.2019 – Hojnost v mém životě
Proč nemám tolik, kolik bych si přál/a? Jedná se o podvědomé přesvědčení, že si nezasloužím??? Následuji nějakého předka ? Jde o moji sebehodnotu? Nebo snad o můj vztah s otcem ?  Jiné téma?
Toto a mnoho dalších otázek si klademe v touze přivést či vrátit do našeho života hojnost. Téma  hojnost peněz, hojnost lásky ve všech podobách, hojnost zdraví atp….

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Začátek seminářů: 9:30 hod.  (příchod 9:00  – 9:20 hod.), přestávka na oběd
Konec : 18:00 hod.
Místo konání:  MŠ Konstantinova 1480/1, Praha 4 (6-8 min. pěšky od stanice metra C-Háje).
Cena: 1000, – Kč pro účastníky, kteří si stavějí vlastní konstelaci; 500, – Kč pro ostatní účastníky.
Podmínka účasti: závazná přihláška e-mailem na adresu: zdenka.baumheierova@gmail.com
S sebou: pohodlné oblečení, přezutí.
K dispozici – káva, čaj (v ceně semináře)