Zdeňka Baumheierová

Konstelační semináře

Tematické konstelační semináře slouží k hlubší, systematické práci na sobě. Konstelace na dané téma nám přináší nejen pochopení příčin problému a obnovení toku lásky v našem rodinném systému, ale navíc za účasti v jiných konstelacích získáváme další porozumění a uvědomování si souvislostí v našich životech…

TERMÍNY

Sobota 13. listopadu – Rozloučit se s dětstvím

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Začátek semináře: 9:30 hod.  (příchod 9:00 – 9:20), přestávka na oběd
Konec : 17:30 hod.
Místo konání:  Pod Děvínem 30, Praha 5
Cena: 1000, – Kč pro účastníky, kteří si stavějí vlastní konstelaci; 500, – Kč pro ostatní účastníky.
Podmínka účasti: závazná přihláška e-mailem na adresu: zdenka.baumheierova@gmail.com
S sebou: pohodlné oblečení, přezutí.
K dispozici – káva, čaj (v ceně semináře)