Blog

Konstelační semináře

Tematické konstelační semináře slouží k hlubší, systematické práci na sobě. Konstelace na dané téma nám přináší nejen pochopení příčin problému a obnovení toku lásky v našem rodinném systému, ale navíc za účasti v jiných konstelacích získáváme další porozumění a uvědomování si souvislostí v našich životech…

TERMÍNY

Sobota 27. června 2020 –  Volné téma
Konstelace na volné téma.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Začátek semináře: 11:00 hod.  (příchod 10:30 – 10:50hod.), přestávka na oběd
Konec : 18:30 hod.
Místo konání:  Pod Děvínem 30, Praha 5
Cena: 1000, – Kč pro účastníky, kteří si stavějí vlastní konstelaci; 500, – Kč pro ostatní účastníky.
Podmínka účasti: závazná přihláška e-mailem na adresu: zdenka.baumheierova@gmail.com
S sebou: pohodlné oblečení, přezutí.
K dispozici – káva, čaj (v ceně semináře)